Udbetaling af kapitalpension

Hent blanketten til udbetaling af kapitalpension

 

Regler for udbetaling af kapitalpension

En kapitalpension kan tidligst udbetales, når kontohaver når efterlønsalderen og skal senest udbetales indenfor de efterfølgende 15 år. Opsparingen udbetales som udgangspunkt på én gang (sumudbetaling), men kan dog udbetales i portioner (deludbetaling). 

 

Statsafgift - udbetaling af kapitalpension i tide

Der betales 23,31% af saldoen pr. 31/12 1979, og 37,3% af resten i statsafgift af det udbetalte beløb i 2013 og 2014. Herefter er satserne henholdsvis 25% og 40%.

 

Statsafgift - udbetaling af kapitalpension i utide

Du kan altid få din private kapitalpension udbetalt. Ønsker du din kapitalpension udbetalt før du når efterlønsalderen, skal du dog betale en særlig høj statsafgift på 49,84% i 2013 og 2014. Herefter vil afgiften være 60%.

Ved arbejdsgiverordninger skal arbejdsgiver acceptere at udbetalingen finder sted i form af skriftlig dokumentation, eksempelvis brev eller mail.

 

Udbetaling i forbindelse med førtidspension

Såfremt udbetalingen af din pensionsopsparing sker i forbindelse med, du har fået bevilget førtidspension, skal du indsende kopi af "bevilling af førtidspension" fra kommunen. Du skal samtidig fremsende en erklæring, som du finder øverst på siden.